آمریکا: نیات خصمانه‌ای در قبال کره شمالی نداریم


تهران- ایرنا- یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن «نیات خصمانه‌ای» نسبت به کره شمالی ندارد و همچنان به دیپلماسی و مذاکره در قبال این کشور آسیایی متعهد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85336778/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85تحریریه کتب معماران