ارزش تجارت چین و آسیای مرکزی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد


تهران– ایرنا– علیخان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین گفت: حجم تجارت میان چین و کشورهای آسیای مرکزی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289612/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AFتحریریه کتب معماران