بازتاب نمایشگاه «شکوه تمدن پارس» در رسانه‌های چین +فیلم
تهران-ایرنا- نمایشگاه «شکوه تمدن پارس» که از اواخر دی ماه تا کنون در موزه «کاخ» پکن برقرار است، به دلیل جذابیت و غنای فرهنگی و تمدنی ایران باستان به طور چشمگیری مورد توجه رسانه‌ و شبکه‌های اجتماعی‌ چینی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402819/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

تحریریه کتب معماران