بازگشت نظامیان کره جنوبی به پاسگاه‌های مرزی با کره شمالی


تهران- ایرنا- ارتش کره جنوبی اعلام کرد که در واکنش به اقدامات پیونگ یانگ قصد دارد ۱۱ پاسگاه در امتداد مرز کره شمالی را بازسازی کرده و نظامیان خود را مجدداً در آنها مستقر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307309/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cتحریریه کتب معماران