تاکید چین و مالدیو بر ارتقای روابط به سطح راهبردی


تهران-ایرنا-«شی جین‌پینگ» رییس جمهور چین در دیدار با «محمد موئیزو» رئیس جمهور مالدویو بر ارتقای روابط فیمابین به سطح راهبردی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350415/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

تحریریه کتب معماران