تحریم های آمریکا علیه چین به بهانه حمله سایبری به زیرساخت های مهم
تهران-ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دو فرد و یک نهاد چین را به اتهام حملات سایبری به زیرساخت های مهم این کشور تحریم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85427307/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

تحریریه کتب معماران