تظاهرات سالیانه بومیان استرالیا در اعتراض به نامگذاری «روز ملی»


تهران- ایرنا- مردم بومی استرالیا به رسم تقریبا هر ساله خود یک تظاهرات چندین هزار نفری را در اعتراض به نامگذاری «روز ملی» که برای آنها تعریفی به‌عنوان «روز تهاجم» دارد، برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366786/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C

تحریریه کتب معماران