روسیه: به هرگونه مصادره دارایی‌، پاسخ سختی خواهیم داد


مسکو- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به مباحث مطرح‌ شده درباره مصادره دارایی‌های این کشور در کشورهای اروپایی گفت: اتحادیه اروپا می‌داند که روسیه به مصادره دارایی‌های مسدود شده خود واکنش سختی خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85372063/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

تحریریه کتب معماران