رویای بهبود روابط پکن – واشنگتن، شاید وقتی دیگر


تهران- ایرنا- اگرچه وزیر امور خارجه آمریکا با هدف کاهش تنش و بهبود روابط کشورش با چین به پکن سفر کرده است، اما کارشناسان چینی معتقدند اختلاف عمیق دو ابرقدرت شرق و غرب برسر طیف وسیعی از مسایل از یک سو و اصرار آمریکا به یکجانبه گرایانه و خودخواهانه از سوی دیگر، باعث شده تا امید چندانی به ثمربخش بودن سفر دیپلمات ارشد آمریکا به پکن وجود نداشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144005/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1تحریریه کتب معماران