رییس جمهور چین: به روابط با ویتنام از منظر راهبردی و بلندمدت نگاه می‌کنیم


تهران- ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در دیدار با «نگوین فو ترونگ» دبیر کل حزب کمونیست ویتنام تاکید کرد که پکن از منظر راهبردی و بلند مدت به روابط پکن-هانوی نگاه می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320300/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA

تحریریه کتب معماران