شورای حقوق بشر سازمان ملل از برگزاری نشست در مورد سین کیانگ اجتناب کرد

سازمان عفو بین‌الملل این رای را مسخره توصیف کرد و دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرد که این رأی به قربانیان آزار و اذیت خیانت می‌کند.

سفیر چین به شورای حقوق بشر گفت: پیش نویس تصمیم طرفدار حقوق بشر نیست، بلکه برای اعمال نفوذ سیاسی است. امروز چین هدف قرار گرفته است و فردا نیز هر کشور در حال توسعه دیگری می تواند هدف قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84905585/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8چن شو سفیر چین گفت که فشار برای بحث در مورد این موضوع سوء استفاده از سازمان ملل برای مداخله در امور داخلی چین است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو طرح برگزاری نشست در مورد منطقه سین کیانگ را به رای گذاشت که ۱۹ کشور موافق ،۱۷ کشور مخالف و ۱۱ رای ممتنع بوده است و این طرح رای نیاورد.

میشل تیلور سفیر آمریکا در شورا حقوق بشر سازمان در پیام توییتری نوشت: «ایالات متحده رأی امروز را که مانع از بحث درباره سین کیانگ شد، محکوم می‌کند».

توسط هوشنگ سیهون

هوشنگ سیحون از بهترین معماران ایرانی