نخست وزیر ژاپن خواستار روابط سازنده و با ثبات با چین شد


تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن با بیان اینکه توکیو خواستار روابط «سازنده و باثبات» با چین است، از پکن خواست تا «مسئولانه» رفتار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089113/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFتحریریه کتب معماران