چهره‌ مشهور چینی مبارزه با کرونا، در 60 سالگی درگذشت


تهران-ایرنا- «وو زون‌یو» رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر چین و از مشهورترین چهره‌های مبارزه با کرونا، در سن ۶۰ سالگی درگذشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85272427/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-60-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AAتحریریه کتب معماران