چین ۲۰ نیروگاه هسته‌ای «نسل جدید» به مدار تولید برق اضافه می‌کند


تهران- ایرنا- چین با تولید داخلی ۲۰ رآکتور هسته‌ای نسل سوم که دارای فناوری ایمن‌تری هستند، بدنبال افزایش تولید برق بیشتر برای رشد تولید در این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245845/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFتحریریه کتب معماران