Amy Frearson

Amy Frearson

Archmongers بتن بی رحمانه را در بازسازی آپارتمان Trellick جشن می گیرد

Archmongers بتن بی رحمانه را در بازسازی آپارتمان Trellick جشن می گیرد

دیوارهای بتنی که به تازگی در معرض دید قرار گرفته اند، در این بازسازی خانه حساس توسط استودیو Archmongers مستقر در لندن در برج ترلیک در شمال کنزینگتون، با کاشی های ترازو مطابقت دارند. تحت هدایت معماران Margrethe Borsa و…