Katie Last

Katie Last

پناهگاه مسیر دوچرخه 1/2 اسکله پوشش چوبی را با تأثیرات پست مدرن ترکیب می کند

پناهگاه مسیر دوچرخه 1/2 اسکله پوشش چوبی را با تأثیرات پست مدرن ترکیب می کند

معماران آلمانی Sascha Henken و Stefanie Ritler یک پناهگاه سنگی برای دوچرخه سواران به مسیر دوچرخه سواری در اتریش اضافه کرده اند. این سازه که Pier 1/2 نام دارد، در مرز بین اسلواکی و اتریش قرار دارد و بخشی از…

استودیو Matherea از فلز زنگ زده برای ایجاد صخره آهنی در نورفولک استفاده می کند

استودیو Matherea از فلز زنگ زده برای ایجاد صخره آهنی در نورفولک استفاده می کند

تمرین معماری منظر استودیو Matherea از میله‌های آهنی زنگ‌زده برای ایجاد یک تاسیسات دوزیست که از نیزارهای رودخانه Yare در نورفولک بیرون می‌آمد، استفاده کرد. این چیدمان که Iron Reef نام دارد از میله های عمودی نازکی از فلز قرمز…