وزیر دفاع آمریکا؛ خودداری همتای چینی از دیدار با او را اسفبار خواند

تهران-ایرنا- لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه گفت که امتناع لی شانگفو، وزیر دفاع چین از دیدار با او در حاشیه اجلاس سالانه موسوم به گفت و گوی شانگری-لا در سنگاپور” تاسف آور” است. منبع: https://www.irna.ir/news/85129203/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B1

سفیر جدید چین در آمریکا: روابط باید براساس احترام متقابل باشد

تهران- ایرنا- سفیر جدید چین در آمریکا ضمن تاکید بر احترام متقابل و همکاری های برد-برد در روابط پکن-واشنگتن، بر ضرورت بازگرداندن روابط دوجانبه به مسیر درست تاکید کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85124614/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

خطر بیخ گوش ذخایر آبی آسیا

تهران- ایرنا – محققان اعلام کردند قطع آب مرتبط با تغییرات اقلیمی در سیستم آبی مهم هندو-کوش-هیمالیا خطری برای توسعه اقتصادی و امنیت انرژی در ۱۶ کشور است و اقداماتی عملی برای حفاظت جریا آب منطقه ای نیاز است. منبع: https://www.irna.ir/news/85121141/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

بررسی راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در نشست وزرای دارایی گروه ۷ در ژاپن

تهران- ایرنا- وزرای دارایی هفت اقتصاد پیشرفته جهان در نشست ۳ روزه‌ای که از روز پنجشنبه در ژاپن آغاز شد، راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین و فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ را بررسی می‌کنند. منبع: https://www.irna.ir/news/85108802/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87