دسته IT Вакансії

Как Стать Fullstack-разработчиком С Нуля: Навыки, Стеки И Карьера

Співавтор програми Node.js у GoIT, за якою вже навчив 1000+ студентів. Про себе каже, що працює джаваскриптизером і що «головне у житті Middle FullStack Developer вакансії – не обверстатися». Щасливий, коли його робота приносить користь людям. А ще у Сашка…